מתחרה09001 / נוגה וכואב שכך נגדעו חיים מלאי אהבה [ 24/08/2006 15:27:49 ]

ציון: 4

מאוד נוגע ללב

כתיבה יפהסגור חלון