מתחרה04101 / הומוריסטי אך נוקב [ 24/08/2006 15:23:40 ]

ציון: 4

כתוב עם קריצה, מטובל בהומור, מעורר שאלות נוקבות. והשורה האחרונה מעלה שאלה כבדת משקל שנותרת פתוחה למחשבה.

אהבתיסגור חלון