מתחרה10001 / מסכימה עם המצביע לפניי [ 24/08/2006 13:59:04 ]

ציון: 1

בקשר לאורכו של הסיפור וגם בקשר לצימצום במקום הרחבה במקומות מסוימים.

(חרגת ב-1,400 מילים. חבל).

מצאתי גם פיסוק במקומות לא נכונים, דבר המקשה על ההבנה:

למשל בקטע:

במלחמת העצמאות, נמלטו רוב תושבי הכפר שנכנסו כוחות עבריים, וחשבו להחריבו, אספו החיילים את מטלטליה ורצו להעמיסה ולגרשה ככל ערבי וערביה שנותרו במבואותיה של ירושלים העברית'

א. צ'ל: כשנכנסו כוחות עבריים

ב. מי חשב להחריבו?

ג. לא עולה מהטקסט שמטלטליה הם של שאלתיאלה. צריך לנחש.

ויש עוד ועוד דוגמאות בסיפור.סגור חלון