מתחרה06001 / מקסים [ 24/08/2006 08:47:44 ]

ציון: 4

קצת חסר מוטיב העיניים.

כתוב יפהסגור חלון