מתחרה09001 / עצוב ונוגה-חודר לבטן של הקורא [ 24/08/2006 07:45:28 ]

ציון: 3

נשברת אני מגליי זיכרונות כואבים

בתוך ים של חיים חסרים.

מפליגה בתוך ימים כמו קפואים

בי מתנגשים קרחוני עברי.

עוד יהיה טוב...בהצלחהסגור חלון