מתחרה09401 / תרשה לי להשיב לך -הסיפור שאלתיאלה מכיל בדיוק מספר הנחוץ של מילים-הדבר נבדק במסמך וורד [ 23/08/2006 23:00:34 ]

ציון: 4

הואיל וכל כוונותיך היו מיועדות ,לפסילות,בתגובתך

תחילה חשבתי לזכות את סיפורך בניקוד 1 .

אבל היטבו המארגנים לא להתחשב בקטנוניות רוח התחרותיות של המשתתפים.

וטוב שכך עשו,והותירו בידהם את שבעים האחוז להכרעה.

האמת אעניק לך ניקוד ארבע     מבלי לטרוח לקרוא את הסיפור.

מתקשה לקרוא יצירה של אדם הנכנס ליצירת אחר ונוהג מיד לבחון היכן יהיה מסוגל לפסול ובמה להאחז..וזאת מתוך שמשאיר  לשופטים את ההכרעה,

שכן שם אכן בוחנים על פי קנה מידה ספרותי.

הסיפור שאלתיאלה בהחלט עומד בנתון המספרי תתחיל לספור מחדש  מספר המילים:)סגור חלון