מתחרה10001 / למי השיר? [ 23/08/2006 16:28:24 ]

ציון: 1

כותרת השיר מכוונת את הקורא לקריאת שיר הנכתב אל גבר. למרות זאת בשיר מופיעה המילה 'עינייך'.

גיליתי גם כמה אי-זהירויות בהגהה כגון: 'נשברת אני מגליי זכרונות כואבים' - צ'ל: גלי זכרונות, אבל אם המילה 'גליי' באה לציין: הגלים שלי הרי שפסיק לפני המילה 'זכרונות' היה פותר את בעיית ההבנה.

במשפטים:

מרחוק רואה מגדלור עינייך, מכוונות אותי

אל חוף מבטחים בדמותך

אם הכוונה היתה שהמגדלור מכוון, הרי שפסיק לפני המילה 'עיניך' היתה אמורה להיות. אם הפסיק לאחר מכן, יש טעות לשונית שכן המגדלור הוא בלשון זכר וצ'ל:

מרחוק רואה מגדלור עיניך מכוון אותי...

באופן כללי, לדעתי, יש פה סיפור ולא שיר ואם הקטע היה כתוב כפרוזה במקום בעימוד של שיר, הוא היה הרבה יותר טוב.סגור חלון