מתחרה06001 / סיפור גדוש מליצות [ 21/08/2006 14:39:45 ]

ציון: 1

ומוטיב העיניים לא בלט במיוחד.סגור חלון