מתחרה08101 / שם הסיפור מבטיח המון ולא מקיים, אך יחד עם זאת - [ 21/08/2006 12:32:03 ]

ציון: 2

הכתיבה יפה מאוד, רהוטה ומושכת לקרוא עד הסוף.

אך הסוף מאכזב,  לא ממצה.

שם הסיפור מבטיח  יקרות שאכן לקחת את מוטיב העיניים ברצינות, אך ממש לא בא לידי ביטוי, אלא בתחילת הסיפור בלבד באיזכור קליל.

חבל.סגור חלון