מתחרה07301 / יסורי מצפון של ילד על נטישת חברו שנפצע [ 21/08/2006 07:22:12 ]

ציון: 3

יפה, מבטים משמשים כשוטי המצפון.

השפה מליצית מדי לטעמי.סגור חלון