מתחרה08001 / רק צל הבריאה - נורא! [ 20/08/2006 17:48:20 ]

ציון: 3

השיר כ"כ אקטואלי למצבנו כיום. עם למוד מלחמות, אך מתי נלמד להתמודד עם תוצאותיהן?

בהצלחה לכל הכואביםסגור חלון