מתחרה05201 / רהוט, מתאים, עדין. [ 20/08/2006 14:50:41 ]

ציון: 4

סיפור רגיש שאינו מחפש את הסנסציה כדי להיות טוב. התרשמתי מאוד.


סגור חלון