שופט00101 / מקום שלישי [ 08/09/2006 18:21:36 ]

ציון: 4

פואמה יפהפייה זו היא דוגמא נפלאה ליכולת לשלב את יסודות הפואמה הקלאסית עם שפה מודרנית וחדשנית, בלא לגלוש לסוריאליזם או לאבסטרקטיות יתר. זהו חיבור בהחלט יוצא דופן.

מצד אחד הכותב/ת משתמש/ת בשפה כמעט יומיומית ובתיאורים פשוטים וישירים, אך מצד שני העלילה מושתתת על מטאפורה רגישה והמבנה הצורני מתאים אחד לאחד לקלאסיקה הפואמית המקובלת, קרי: שיר סיפורי, מחורז, בעל עלילה ברורה, המתאר תהליך פנימי בנפשה של הגיבורה ובעולם החוויות הלירי שלה.

יצירה זו מצטיינת בהתמודדות מוצלחת ביותר עם הצורך לגשר בין ישן לבין חדש. זוהי פואמה עדינה ורגישה, שמצד אחד מתאימה את עצמה לקלאסיקה ומצד שני מדברת בשפה עכשווית, המאפשרת הזדהות מוחלטת של הקורא המודרני ועל כך מוענק לה הפרס השלישי.סגור חלון